รหัสสินค้า :BTA40-800B
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA40-800B STMicroelectronics

Contact us