รหัสสินค้า :BTA41-600
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA41-600 STMicroelectronics

Contact us