รหัสสินค้า :BTA41-600B
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Triac

BTA41-600B Philips

Contact us