รหัสสินค้า :BTA41-600BRG
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTA41-600BRG STMicroelectronics

Contact us