รหัสสินค้า :BTB08-600TW
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTB08-600TW STMicroelectronics

Contact us