รหัสสินค้า :BTS432D
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

BTS432D Infineon

Contact us