รหัสสินค้า :BTS432F2
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Integrated Circuit

BTS432F2 Infineon

Contact us