รหัสสินค้า :BTS712N1
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Integrated Circuit

BTS712N1 Infineon

Contact us