รหัสสินค้า :BTW68-1200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTW68-1200 STMicroelectronics

Contact us