รหัสสินค้า :BTW68-800
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTW68-800 STMicroelectronics

Contact us