รหัสสินค้า :BTW69-1200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Triac

BTW69-1200 STMicroelectronics

Contact us