รหัสสินค้า :BU1508DX
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BU1508DX Philips

Contact us