รหัสสินค้า :BU208A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

BU208A Toshiba

Contact us