รหัสสินค้า :BU2525AX
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BU2525AX Philips

Contact us