รหัสสินค้า :BU508A
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BU508A STMicroelectronics

Contact us