รหัสสินค้า :BU807
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BU807 STMicroelectronics

Contact us