รหัสสินค้า :BU931T
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BU931T STMicroelectronics

Contact us