รหัสสินค้า :BUH517
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUH517 STMicroelectronics

Contact us