รหัสสินค้า :27SF512-70-3C-PGE
ผู้ผลิต :SST
ประเภท : Integrated Circuit

27SF512-70-3C-PGE SST

Contact us