รหัสสินค้า :BUK453-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK453-100A Philips

Contact us