รหัสสินค้า :BUK455-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK455-100A Philips

Contact us