รหัสสินค้า :BUK456-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK456-100A Philips

Contact us