รหัสสินค้า :BUK555-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK555-100A Philips

Contact us