รหัสสินค้า :BUK7628-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK7628-100A Philips

Contact us