รหัสสินค้า :BUK9575-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK9575-100A Philips

Contact us