รหัสสินค้า :BUK9640-100A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : MOSFET

BUK9640-100A Philips

Contact us