รหัสสินค้า :BUL416
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUL416 STMicroelectronics

Contact us