รหัสสินค้า :BUP314
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT

BUP314 Infineon

Contact us