รหัสสินค้า :BUP314D
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT

BUP314D Infineon

Contact us