รหัสสินค้า :BUP401
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : IGBT

BUP401 Infineon

Contact us