รหัสสินค้า :BUV298AV
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUV298AV STMicroelectronics

Contact us