รหัสสินค้า :BUV298V
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUV298V STMicroelectronics

Contact us