รหัสสินค้า :BUV48A
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUV48A STMicroelectronics

Contact us