รหัสสินค้า :BUX11N
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUX11N STMicroelectronics

Contact us