รหัสสินค้า :BUX48A
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUX48A STMicroelectronics

Contact us