รหัสสินค้า :BUX85
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Transistor

BUX85 Philips

Contact us