รหัสสินค้า :BUX98A
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUX98A STMicroelectronics

Contact us