รหัสสินค้า :BUY69A
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

BUY69A STMicroelectronics

Contact us