รหัสสินค้า :BUZ10
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : MOSFET

BUZ10 STMicroelectronics

Contact us