รหัสสินค้า :BUZ100L
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ100L Infineon

Contact us