รหัสสินค้า :BUZ102
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ102 Infineon

Contact us