รหัสสินค้า :BUZ102S
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ102S Infineon

Contact us