รหัสสินค้า :BUZ22
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ22 Infineon

Contact us