รหัสสินค้า :BUZ305
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ305 Infineon

Contact us