รหัสสินค้า :BUZ311
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ311 Infineon

Contact us