รหัสสินค้า :BUZ312
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ312 Infineon

Contact us