รหัสสินค้า :BUZ32
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ32 Infineon

Contact us