รหัสสินค้า :BUZ338
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Transistor

BUZ338 Infineon

Contact us