รหัสสินค้า :BUZ357
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

BUZ357 Infineon

Contact us