รหัสสินค้า :BUZ41A
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

BUZ41A Infineon

Contact us